Alpha Fysiotherapie Driebergen

De kinder(fysio)therapeuten van Alpha fysiotherapie behandelen kinderen in Driebergen in de leeftijd van 0-18 jaar die problemen hebben met het bewegend functioneren. Bij de behandeling maken we gebruik van kindgericht materiaal. We werken zo veel als mogelijk in een kindvriendelijke omgeving.
In Driebergen-Rijsenburg is Alpha fysiotherapie gevestigd binnen de school Maupertuus het voormalige schoolgebouw van hogeschool de Horst. Binnen Maupertuus is onze fysiotherapeut nauw betrokken met het begeleiden van kinderen binnen Maupertuus, maar ook kinderen die niet op deze school zitten zijn meer dan welkom om van onze expertise gebruik te maken.
Het mooie aan dit concept is de samenwerking van school met meerder zorgdisciplines. Hier beschikken wij over een prachtige ruimte die ruimte genoeg bied om kinderen fantastisch te kunnen begeleiden.

Maupertuus

Maupertuus is een particuliere school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en biedt sinds 1988 passend onderwijs op elk niveau aan kinderen van zeven tot twintig jaar.
Zij komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, waar dat in het regulier of speciaal onderwijs onvoldoende is gebeurd of niet mogelijk was. Zij kenmerken zich door een grote flexibiliteit in de vorm en mate van de gekozen oplossingen in het belang van de leerling.

Waarom kinderfysiotherapie?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt het af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling.
Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door de kinderfysiotherapeut.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies.
We werken volgens een behandelplan en hebben waar nodig overleg met bijvoorbeeld de huisarts, specialist, jeugdarts, logopedist, leerkracht en orthopedagoog.
Na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut de 3-jarige opleiding kinderfysiotherapie gevolgd met eventueel een aanvullende Masteropleiding. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen die passen bij het kind in de ontwikkeling.

Onze behandelingen

Op deze locatie behandelen we de volgende dingen;

  • Kinderoefentherapie
  • Kinderfysiotherapie

Onze Mensen

Deze mensen zul je tegen komen op de locatie Driebergen

  • Geerte Stoelers
  • Diana van Beek