Fysiotherapie in Beesd

Fysiotherapie in Beesd

Sinds september 2011 Is Maarten Theijsmeijer begonnen in Beesd.  De praktijk voor fysiotherapie is toen overgenomen van Lia Magauer, zij heeft daarvoor geruime tijd de praktijk in gehouden. Vanaf de Dr. Kuyperweg is de praktijk snel verhuisd naar de Voorstraat. Eerst in de de oude slagerij van Arie Arisse, waarnu Lic is gevestigd, daarna in de oude Rabobank. Hier zit de praktijk vanaf 2014.

Beesd

Fysiotherapie Beesd

Begin fysiotherapie in Beesd

Maarten begon alleen, maar al snel groeide de praktijk uit tot wat het nu is. Met drie vestigingen in Beesd, Culemborg en sinds kort ook in Tiel. Nu bestaat ons team nog uit 8 fysiotherapeuten. Elke fysiotherapeut werkt in de basis volgens volgens dezelfde behandelmethode. Binnen het team zijn fysiotherapeuten met een verbijzonderde specialisatie, die individueel of door middel van samenwerking het hoogst haalbare behandelresultaat willen. Hierdoor krijgt u altijd de best passende zorg op het juiste moment.

Een andere fysiotherapeut

Het kan soms voorkomen dat u, in overleg, door een andere fysiotherapeut behandeld wordt die net dat specialisme heeft dat nodig is voor een beter herstel. Of omdat de agenda niet anders toelaat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Toekomst van fysiotherapie in Beesd

Het doel is om de praktijk groter te laten worden zodat alle therapieën gegeven kunnen blijven worden en daardoor de fysiotherapeutische zorg steeds specialistischer te maken. Heeft u suggesties die voor u van belang zijn dan horen wij dit graag, zo willen we de zorg in de regio beter en beter maken. Hier wil Alpha fysiotherapie graag aan bijdragen.

Wil t u een afspraak maken dan kan dat hier

Vraag naar fysiotherapie in Nederland

Jaarlijks bezoekt ruim 23% van de Nederlanders een fysio.  Het aantal contacten met de fysio is 3,4 per persoon. Landelijk scoren de fysio’s gemiddeld een rapportcijfer van 8,0 wij scoren gemiddeld een 9,0.

Vergoeding Alpha Fysiotherapie Beesd

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een cliënt een aanvullende verzekering afgesloten hebben. Kinderen onder 18 jaar en cliënten met aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen staan, die vallen onder de basisverzekering. Zij hoeven geen aanvullende verzekering te hebben.
Naar schatting sloot ruim 45% van de verzekerden in 2016 een aanvullende verzekering met fysiotherapie af. Dat is meer dan het jaar ervoor. Het merendeel hiervan (19%) heeft daarbij een dekking voor 9 behandelingen

Omzet

Omdat zorgverzekeraars scherper zijn gaan inkopen, zijn de prijzen van fysiotherapie de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. In 2007 lag de prijs gemiddeld op 27,40 euro per zitting, nu is dat 29,95 euro. Maar volgens de branchevereniging van fysiotherapeuten KNGF is dat bedrag wel bijna 10 euro te laag om de zorg rendabel aan te kunnen bieden.

Naar verwachting zullen zorgverzekeraars meer onderscheid gaan maken tussen basispraktijken en speciale praktijken waarmee aanvullende afspraken gemaakt gaan worden.