Fysiotherapie in Culemborg

Sinds enkele jaren zitten wij met een vestiging voor fysiotherapie in Culemborg. Alpha fysiotherapie (toen nog fysiotherapie Beesd) had zich in eerste instantie aangesloten bij Crossfit Culemborg. Omdat we toen op de Helling zaten was de naam eerder Fysiotherapie de Helling. Uiteindelijk hebben we voor een andere naam gekozen, Alpha fysiotherapie. Kortom fysiotherapie Beesd en fysiotherapie de Helling zijn Alpha fysiotherapie geworden. Later is Alpha fysiotherapie verder gegroeid met een vestiging in Tiel en Utrecht.

Van de Helling naar Parijsch

Sinds 2018 zijn we verhuisd naar het volgende adres:  Anthonie van Diemenstraat 18 B, 4104 AE Culemborg. Hier zitten we in de sportschool Gunther’s Family Fit.

familyfit

Culemborg

Verhuizen binnen Culemborg

Uiteraard hebben we onze fysio’s hun expertise die garant staat voor kwaliteit ook meegenomen naar de . Hier beschikken we over moderne trainingsapparatuur en kunt u goed revalideren. Zo nodig kunt u bij het fitnesscentrum door trainen of bij een andere sportaccommodatie uw fitness voorzetten.

 

Manuele fysiotherapie in Culemborg

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Door het samenvoegen van wetenschap en ervaringen uit de praktijk heeft de manuele therapie een grote stap voorwaarts kunnen maken. Een Manueel Therapeut (MT) heeft extra kennis opgedaan op het gebied van (wetenschappelijke) diagnostiek en therapie en manuele en communicatieve vaardigheden. Daarom is hij geschikt om cliënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden.

De Manuele fysiotherapie in Culemborg wordt toegepast bij functiestoornissen van de gewrichten, spieren en/of zenuwen. Bewegingsbeperkingen gaan vaak samen met zowel pijn als met het slechter kunnen bewegen van die gewrichten. Dit heeft vaak weer invloed op de houding. Het doel van onze manuele therapie is aan de ene kant het beter laten bewegen van de gewrichten en aan de andere kant de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut van Alpha fysiotherapie een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Soms in combinatie met ander technieken zoals Dry Needling.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Wanneer naar een manueel therapeut?

Wanneer een gewricht slecht kan bewegen, of als dit pijnlijk is, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker. Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
  • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
  • heupklachten.

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe de specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak is er dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Werkwijze manueel therapeut

Intake bij onze fysio’s: snel duidelijkheid
Na een screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stellen onze manueel therapeuten vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten.

Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo wordt direct duidelijk na de eerste afspraak wat het vervolg is. Soms is het nodig om elders behandeld te worden liefst verwijzen wij dan naar een specialist in de buurt van Culemborg.

Behandeling: effectieve therapie

Het doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn alsook het verbeteren van de vaardigheden in de dagelijkse activiteiten, het werk en in de sport. De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en de houding en bewegingen te verbeteren. Dit worden mobilisaties genoemd eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties.

Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met een gedoseerde snelheid met een korte impuls. Het is een zuiver passieve, voor een patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. Aan het einde van een behandelserie stuurt de manueel therapeut een rapportage naar de huisarts en/of specialist.

Over de verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 is net als fysiotherapie de manuele therapie bij Alpha fysiotherapie vrij toegankelijk. In de meeste gevallen is een verwijzing van de huisarts of specialist niet noodzakelijk. Middels een screening zal de therapeut beoordelen of u in aanmerking komt voor manuele therapie, waarop een intake en onderzoek kunnen volgen.

De manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 9 behandelingen manuele therapie per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Myofasciale therapie

De myofasciale therapie is een redelijk nieuwe vorm van fysiotherapie. Deze therapie is vooral gespecialiseerd in spierpijn dat veroorzaakt wordt doordat de spierfunctie niet meer of niet naar behoren werkt. Dit kan leiden tot overbelasting van de spieren. De punten in deze spieren die de pijn veroorzaken, worden ook wel Trigger punten of Trigger points genoemd. Om deze Trigger punten op te kunnen sporen en te kunnen behandelen is een goede diagnose van de spieren en spiervliezen nodig. Uiteindelijk kun je bij de myofaciale therapeut terecht voor het behandelen van deze pijnen. Deze therapie wordt ook wel eens Triggerpointtherapie genoemd.

Triggerpunten (triggerpoints)

Deze pijnpunten zijn eigenlijk verkrampte stukjes die je midden op een spier kunt aantreffen. Er kunnen verhardingen van de spiervliezen ontstaan, waardoor de spieren gespannen blijven. Je spreekt dan van een storing tussen het spier- en zenuwstelsel.

Deze triggerpunten ontstaan vaak doordat de spiervezels, die samen de spier vormen, zelfs in een rusttoestand gespannen blijven. Dit zorgt weer voor spierverkortingen en meer aangespannen spieren waardoor er een pijnpunt of zelfs een pijngebied ontstaat.

Veel voorkomende klachten die veroorzaakt kunnen worden door triggerpoints zijn hoofdpijnklachten zoals migraine, pijn in de nek en kaak, pijn in de rug, zowel in het hoge als het lage gedeelte, RSI klachten en veel pijn in de billen en benen.

Andere gezondheidsklachten

Maar naast pijn kunnen deze triggerpoints ook klachten veroorzaken als duizeligheid, oorpijn, bijholte ontsteking, misselijkheid, maagzuur, hartritmestoornissen en een doof gevoel of tintelingen in handen en voeten.

Myofasciaal pijnsyndroom

Al deze klachten in het bewegingsapparaat worden bij elkaar het myofasciaal pijnsyndroom genoemd. Door dit pijnsyndroom kun je beperkt worden in je beweging, je spieren worden stijf en je krijgt ook steeds minder kracht in je spieren. Om dit pijnsyndroom te kunnen bestrijden is een tijdige en goede diagnose van de arts of fysiotherapeut nodig.

Behandeling door de myofasciale therapeut

Zoals eigenlijk alle fysiotherapeuten begint ook de myofasciale fysiotherapeut met een intake gesprek. Naar aanleiding van dat gesprek stelt hij een behandelplan op. Dan wordt de patiënt onderzocht. De therapeut gaat op zoek naar de triggerpoints. Als eerste onderzoekt hij natuurlijk het pijngebied, dus de pijnpunten en het uitstralingsgebied. Hij probeert de spieren te vinden die de pijn veroorzaken. Als hij die gevonden heeft gaat hij die spier onderzoeken en zo vindt hij uiteindelijk de triggerpunten.

Hieronder treft u een stukje uit de krant van de Culemborgse courant. 

Culemborg

Fysiotherapie De Helling in Culemborg is afgelopen weekend verhuisd naar de Postmastraat. De praktijk was op de eerste verdieping van het fraaie havenpand uit haar jasje gegroeid en zocht wat anders, groter en op de begane grond. Dat is de Postmastraat geworden, vlakbij de nieuwbouw en de renovatiewijken van de stad.

Vincent Rinck en Maarten Theijsmeijer zijn het samen eens. Ze vertellen dat Fysiotherapiepraktijk De Helling ongeveer anderhalf jaar draait. Het eerste jaar stond geheel in het teken van kennismaking en opbouw. Het laatste half jaar werd de aanloop alleen maar groter en werd naarstig gezocht naar een nieuwe stek.

Specialiseren

Hier kunnen we weer verder uitbreiden en specialiseren. De echografie, dry needling, manuele en oedeem therapie, revalidatie en sport. Alles heeft een plaats. We gaan tegelijkertijd de openingstijden verder verruimen, maar blijven wel op afspraak werken.

We zetten voort wat opgebouwd is, alleen op grotere schaal.”Vincent knikt en vertelt dat bijvoorbeeld geavanceerde echoapparatuur wordt ingezet bij de nieuwe peesbehandeling Epte. Hierbij wordt onder echo-begeleiding een geblesseerde pees ‘aangeprikt’, als er bijvoorbeeld sprake is van hielspoor, tenniselleboog, schouder, knie of andere peesontstekingen.

Personal training

Vervolgens wil hij de personal training niet onbenoemd laten. Maarten: ,,Vincent neemt dit in Culemborg regelmatig voor zijn rekening en gaat trainen met een doordacht programma om de belastbaarheid te verhogen.

”Fysiotherapeut Vincent Rinck is in Culemborg geen onbekende. Hij heeft als sporter en als fysiotherapeut een zeer breed netwerk in de stad en werpt zich vol overgave op de toekomst. Inmiddels heeft hij de eerste behandelingen in het nieuwe pand al achter de rug en dat bevalt goed.

Fysiotherapiepraktijk De Helling is de tweede vestiging van Fysiotherapiepraktijk Beesd. In het nieuwe jaar gaan beide praktijken verder onder de noemer Alpha Fysiotherapie,. De groei van beide praktijken maakt het makkelijker om onder dezelfde naam te opereren en zo de herkenbaarheid te vergroten.

Heeft u andere zorg nodig in Culemborg?

Voor klachten op het gebied van gezondheid kunt u als eerste het beste terecht bij uw huisarts. Hij/zij verwijst u indien noodzakelijk door naar een specialist, fysiotherapeut of naar het sociale wijkteam in uw buurt.

Voor vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind kunt u terecht bij het CJG of de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelderland-Zuid in Tiel. Heeft u zorgen of twijfels over het zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, dan kunt u zich wenden tot het Wmo-team van de gemeente Culemborg, Kleurrijk Wonen of de sociale wijkteams.

Mantelzorgers kunnen met hun vragen terecht bij het Mantelzorgsteunpunt van ELK Welzijn. Wilt u uw waardering uiten voor degene die voor u zorgt? Overweeg dan eens gebruik te maken van het Mantelzorg compliment. De Thuiszorginstellingen kunnen u informeren over hun aanbod van zorg en ondersteuning. In de thuiszorgwinkel op de markt in Culemborg kunt u hulpmiddelen lenen, huren of kopen. Ook zijn er in Culemborg diverse rolstoeluitleenpunten.

Speciaal voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten is er inloopcentrum Binnenwaard.

Culemborgkanmeer is een website waar u meer informatie kunt vinden