Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Alpha bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is een vorm van fysiotherapie die zich richt op problemen die ontstaan op en rondom de werkvloer. Het kunnen problemen zijn die veroorzaakt worden door het werk of problemen die het normale werk niet meer mogelijk maken. Fitte en gemotiveerde werknemers, dat is de wens van elke werkgever.

Maar ook een goed werkomgeving waarin de werknemer centraal staat, zodat werknemers minder vaak uitvallen is erg belangrijk. Werkdruk, werksfeer, arbeidsomstandigheden, conflicten en spanningen onderling of thuis, kunnen oorzaken zijn van klachten die de gezondheid beinvloeden. En dat is vervelend voor de werknemers, maar natuurlijk ook voor de werkgever.

Wat doen jullie dan?

Wij houden ons bezig met de relatie tussen de klachten van werknemers en hun werkomgeving. Daarbij wordt gelet op de problemen die met het werk te maken hebben, maar ook op problemen die niets met het werk te maken hebben maar wel verzuim geven.

Zo is een botbreuk die is ontstaan bij sport, bij een administatiekracht ook een probleem.

Op basis van een analyse wordt het plan van aanpak samengesteld en met de werknemer doorlopen. Met als doel de werknemer weer zo optimaal als mogelijk te laten functioneren op het werk en daarbuiten.  

Waarom niet een gewone fysiotherapeut?

Het is een gegeven dat werknemers vroeg of laat verzuimen van werk of dit dreigen te gaan doen, het is ook een gegeven dat dit een belangrijk thema is binnen bedrijven en organisaties.

De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van klachten. Veel klachten zijn echter werkgerelateerde of werkrelevant en dus van invloed op de prestaties van een werknemer.

Het verschil tussen de gewone fysiotherapeut en de bedrijfsfysiotherapeut is dat de eerste in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de patiƫnt/werknemer. Onze aanpak sluit aan bij de klacht, het gedrag en de werkomgeving van de werknemers. Deze aanpak werkt voor bedrijven veel beter.

De werkgever, werknemer en arbeidsfysiotherapeut proberen samen een oplossing te vinden bij relevante problemen om verzuim te verminderen en te voorkomen.

De wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat werkgevers en werknemers zich bij verzuim optimaal in moeten spannen om een spoedige terugkeer naar de werkplek te bewerkstelligen. Bij (dreigend) verzuim door klachten, kunnen wij daarin een belangrijke rol spelen.

Gezond werk heeft dus voordelen, voor zowel de werknemers als voor de werkgever.