Covid revalidatie

Covid revalidatie

Post COVID en long COVID

Voor sommige patiënten die COVID-19 hebben gehad , kunnen de symptomen van de ziekte lang aanhouden nadat de infectie voorbij is. Deze pechvogels, die het zogenaamde post-COVID-syndroom hebben, of long COVID, hebben mogelijk meer revalidatie nodig, dan andere om terug te kunnen keren naar hun dagelijkse activiteiten of normale werk. 

Om deze patiënten beter te kunnen helpen, heeft Alpha een mooi programma om patiënten beter te laten terugkeren naar het dagelijkse leven en werk. Hieronder beantwoord Chantal enkele vragen over deze zogenaamde post- of, long COVID;

Wat zijn de symptomen van het post-COVID-syndroom?

Wat we bij veel mensen zien, is veel en snelle vermoeidheid. En niet zomaar een vermoeidheid, maar een diepe vermoeidheid. Je hoort steeds vaker verhalen als: ‘Ik doe een dutje van vier tot vijf uur na iets simpels als de was doen of een blokje om met de hond.’ Het is erg om te horen hoe uitgeput mensen zich kunnen voelen met slechts een klein beetje actief zijn.

Het tweede probleem dat we vaak zien is kortademigheid, op zich logisch want we weten dat COVID op lange termijn veranderingen kan veroorzaken in de longen, zoals longziekten, enzovoort, en dat kan leiden tot langdurige kortademigheid. Ook dat komt dus vrij vaak voor.

Daarnaast komt bij ongeveer 30% van de mensen ook een vorm van neurologische klachten voor zoals, hoofdpijn, duizeligheid en spierzwakte. 

Veel voorkomende symptomen van acute COVID-19 zijn:

  • vermoeidheid
  • ademhalingsproblemen
  • neurologische problemen
  • slaapproblemen
  • problemen met de mentale gezondheid

Ongeveer 34% van de deelnemers heeft moeite met huishoudelijke taken vanwege vermoeidheid en 67% was niet meer in staat om fulltime te werken. 

Komt het post-COVID-syndroom alleen voor bij mensen met een ernstige ziekte?

“Nee, we zien dit ook bij mensen die nooit eerder problemen hebben gehad, die niet in het ziekenhuis hebben gelegen. Ook zien we dat de klachten vrij mild beginnen, maar na verloop van tijd erger worden, ongeveer twee weken na hun infectie.

Ook de leeftijd maakt verschil, en dat zou erop kunnen wijzen dat sommige mensen gewoon gevoeliger zijn naarmate ze ouder worden. Helaas kan iedereen long covid krijgen, jong en oud.

Wat is het doel van het programma?

Het programma is er voor iedereen die probeert terug te keren naar hun basisleven. Het doel zal voor iedereen anders zal zijn, want sommige mensen waren eerder marathonlopers en anderen willen gewoon weer in staat zijn om met de hond een blokje om te lopen.

Hoe lang duurt het herstel van het post-COVID-syndroom en herstellen patiënten volledig?

Onze behandelingen worden geleid door fysiotherapeuten met ervaring in deze klachten. Na verloop van tijd merken de meeste mensen dat ze een beter uithoudingsvermogen krijgen, een verminderde kortademigheid en komt langzaam bijna iedereen weer op de been.

De meeste patiënten herstellen, ik zou zeggen ergens tussen de zes en twaalf weken na het begin van hun infectie.

Neem voor meer informatie contact op, zodat we ook u goed kunnen begeleiden in de revalidatie na COVID.