ESWT Shockwave

Helpt shockwave?

Shockwave therapie, ook wel afgekort tot ESWT (Extracorporeal ShockWave Therapy), is een behandeling die bestaat uit geluidsgolven. Er bestaan verschillende manieren van toedienen van ESWT; het kan in hoge of lage dosis gegeven worden en lokaal of radiaal.

Ook het aantal sessies kan variëren. Het precieze werkingsmechanisme is niet bekend, maar het lijkt positieve effecten te hebben op calcificaties, doorbloeding van weefsel en pijnsensatie.

Pijnverlichting zou mogelijk ontstaan door overstimulatie van het behandelde gebied, waardoor pijnsignalen niet meer worden doorgegeven. Vanwege deze effecten wordt het onder andere gebruikt bij sommige sportblessures, met name bij (chronische) peesproblemen.

ESWT is voor meerdere sportblessures onderzocht, waarbij er aanwijzingen zijn voor positieve effecten.

Sportblessures

Achilles tendinopathie en fascitis plantaris (hielspoor), zijn in dit kader het meest onderzocht. Bij deze aandoeningen zijn er sterke aanwijzingen dat ESWT, naast een reguliere behandeling (zoals aangepaste belasting en oefentherapie), pijn en functie kan verbeteren.

Er zijn bij blessures als het mediaal tibiaal stress syndroom (MTSS, vroeger ook wel shin splints genoemd), patella tendinopathie (ontsteking van de knieschijfpees), trochanter major pijnsyndroom (proximaal ilio tibiaal frictiesyndroom), epicondylitis medialis en lateralis (golferselleboog en tenniselleboog) en calcificaties in de rotator cuff (verkalkingen in de schouderpees) aanwijzingen voor positieve effecten van ESWT.

Negatieve effecten

Er zijn weinig bijwerkingen beschreven ten gevolge van de behandeling met ESWT. De toediening van de geluidsgolven zelf kan pijnlijk zijn, maar deze klachten trekken snel weer weg. Gedurende enkele dagen kan het behandelde gebied wat stijf of geïrriteerd aanvoelen.

De huid kan tijdelijk rood verkleuren of anders aanvoelen, zonder dat dit bijkomende of blijvende problemen geeft. Vanwege de lage risico’s kan laagdrempelig gekozen worden voor een behandeling met ESWT. 

Toepassing

Achilles tendinopathie, fascitis plantaris, MTSS, patella tendinopathie, proximaal ilio tibiaal frictiesyndroom, epicondylitis medialis en lateralis en calcificaties in de rotator cuff van de schouder kan er een indicatie zijn voor ESWT.

Diagnose

Naast mensen die positief effect hebben van ESWT, is er ook een groep mensen die hier helaas niet op reageert. Dit worden ook wel de non-responders genoemd. Net zoals er niet geheel duidelijk is hoe het werkingsmechanisme is, is ook niet bekend wat de reden is dat sommige mensen er geen baat bij hebben.

Aantal behandelingen shockwave

Als na ongeveer 6 behandelingen geen effect bemerkt is, wordt de kans op een reactie kleiner. Huidig onderzoek wijst er op dat de behandeling met ESWT dan waarschijnlijk beter gestaakt kan worden. Het is mogelijk dat effecten uitblijven omdat er sprake is van een ander probleem.