GLI, in Beesd, Culemborg en Utrecht

De BeweegKuur als Gecombineerde Leefstijlinterventie bij Alpha

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) bij Alpha fysiotherapie is een combinatie van bewegen, voeding en gedrag.

Het doel van de BeweegKuur is het realiseren van gezondheidswinst bij mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Door de combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering wordt dit gerealiseerd.

BeweegKuur voor mensen zonder beperking

Huis voor Beweging implementeert leefstijlinterventies en richt zich op gezonde en actieve leefstijl en zet de BeweegKuur in voor gedragsverandering bij mensen met overgewicht. Voor meer informatie over de BeweegKuur en de mogelijk opname van de BeweegKuur in de zorgverzekering. Klik hier 

Beweegkuur voor mensen met een beperking

Special Heroes Nederland richt zich op de inzet van de BeweegKuur voor mensen met overgewicht en een beperking, en zal in de periode medio 2018 alle informatie over deze betreffende BeweegKuur stapsgewijs toevoegen op haar (dan vernieuwde) website.

Stichting Special Heroes Nederland (voorheen Onbeperkt Sportief), richt zich met haar programma’s op het stimuleren van een blijvende actieve leefstijl van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met partners in de sectoren speciaal onderwijs, revalidatie en zorg zijn de afgelopen jaren veel successen geboekt in duurzame sport- en beweegparticipatie van de doelgroep en duurzame lokale verankering van de programma’s.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie bij Alpha?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie bij Alpha fysiotherapie kan hiervoor in Beesd, Culemborg en Utrecht terecht, hij/zij krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase gedurende twaalf maanden en een onderhoudsfase van eveneens twaalf maanden. Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving of bijvoorbeeld de sportschool en maakt geen onderdeel uit van de interventie. U moet hiervoor zelf de kotsen dragen.

Voor wie is de interventie en hoe kan iemand deelnemen?

In heel Nederland komen alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie.

  • Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ) ≥ 25 kg/m2. Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30 kg/m2.
  • Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose.

Deelname aan een gecombineerde leefstijlinterventie is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. 

Wie kan de interventie aanbieden?

Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen de gecombineerde leefstijlinterventie geven. Waar nodig dient een aanbieder aanvullende competenties te verwerven die nodig zijn voor deze leefstijlinterventie. Een aanbieder kan de interventie alleen geven, maar kan die ook in samenwerking met anderen aanbieden. Alpha fysiotherapie beschikt over deze competenties.

Uw interventie in het basispakket