Oedeemfysiotherapie

Wat is oedeemfysiotherapie?

Oedeemfysiotherapie helpt vocht dat ophoogt af te voeren. Oedeem ontstaat in het lichaam door een verminderde afvoer, of verhoogde aanvoer.

Wat doet een oedeemfysiotherapeut?

Met oedeemfysiotherapie helpen wij u bij de afvoer van vocht. Dit kan op meerdere manieren.

  • Met oefentherapie. Dit kunnen algemene oefeningen en ademhalingsoefeningen zijn. Door deze oefeningen wordt vocht afgevoerd via de lymfe- en bloedbanen.
  • Manuele lymfdrainage. Met deze massagetechniek verplaatst de oedeemfysiotherapeut vocht naar delen van het lichaam waar de vochtafvoer wel goed werkt.
  • Bandages, tape en therapeutische kousen. Zo wordt vochtophoping voorkomen.
  • Daarnaast is er aandacht voor huidverzorging, littekenbehandeling, materialen en adviezen.

Vaak werkt de oedeemfysiotherapeut samen met andere specialisten, zoals oncologen of chirurgen. Oedeemfysiotherapeuten zijn soms ook gespecialiseerd in de oncologiefysiotherapie.

Wat zijn de 2 soorten oedeem?

Veneus oedeem: Hierbij is de kwaliteit van de aders of een beschadiging van vaten door een operatie/trauma vaak de oorzaak van het probleem waardoor er een gebrekkige afvoer is.

Lymfatisch oedeem: De oorzaak van dit oedeem ligt aan verminderde afvoer via de lymfevaten door beschadiging ten gevolge van een operatie of radiotherapie.

Oedeem fysiotherapie

Wat kunnen de verschijnselen van oedeem zijn?

  • Een zwaar, moe, strak gevoel in de ledemaat, soms gepaard gaande met pijn en/of tintelingen.
  • Een dikke arm/hand of been/voet.
  • Beperkte bewegingsmogelijkheid van arm of been.

Bij een operatie of trauma zal de zwelling ook in het operatie/traumagebied kunnen ontstaan.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Eerst zal er een intakegesprek en onderzoek plaatsvinden om de behandelbaarheid van het oedeem te bepalen. Daarna zullen de mogelijkheden met u besproken worden.

Wat kost oedeemfysiotherapie?

Oedeemfysiotherapie is een geregistreerde verbijzondering.
De behandeling wordt afhankelijk van uw polis geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Een verwijzing van een arts is voor behandeling niet noodzakelijk, behalve als u aan huis behandeld moet worden.

Aanmeten van TEK (therapeutisch elastische kousen)

Voor vergoeding van therapeutisch elastische kous(en) heeft u altijd een verwijzing van de (huis)arts nodig. Kousen kunnen ook aangemeten worden zonder onder behandeling van de fysiotherapeut te zijn. Het kost u in dat geval geen behandeling fysiotherapie.

Therapeutisch elastische kousen (TEK) of elastische kousen meet men aan om verschillende redenen. Dit kan bijvoorbeeld als onderhoud na behandeling van oedeem, of als het oedeem niet verder afneemt of om de doorbloeding van de benen te verbeteren

Het aanmeten van elastische kousen

Voor het aanmeten bent u op afspraak welkom op onze locaties of op verwijzing komen wij bij u thuis. U hoeft niet onder behandeling te zijn van onze fysiotherapeuten.

Eerst vindt een intake plaats, waaruit blijkt met welk doel en in welke omstandigheden u de kousen gaat gebruiken. Daarna meten wij de omtrekmaten op van het arm of been. Hierna kiezen en bestellen wij de beste elastische kousen, met een levertijd van 1 tot 2 weken.

Als u een verwijzing met medische indicatie van uw (huis) arts heeft, worden de kousen betaald uit de basisverzekering.

Ik heb geen verwijzing voor oedeemfysiotherapie

Als u geen verwijzing hebt, bijvoorbeeld als uw preventief kousen wilt gaan dragen of om uw sportprestatie te verhogen, dan komen de kosten van de kousen voor eigen rekening.