Fysiotherapie in Beesd

Fysio in Beesd

Fysiotherapie in Beesd

Sinds september 2011 Is Maarten Theijsmeijer begonnen in Beesd.  De praktijk voor fysiotherapie is toen overgenomen van Lia Magauer, zij heeft daarvoor geruime tijd de praktijk in gehouden. Vanaf de Dr. Kuyperweg is de praktijk snel verhuisd naar de Voorstraat. Eerst in de de oude slagerij van Arie Arisse, waarnu Lic is gevestigd, daarna in de oude Rabobank op de Voorstraat. Hier zitten we sinds 2014.

Begin fysiotherapie in Beesd

Maarten begon alleen, maar al snel groeide de praktijk uit tot wat het nu is met meerdere vestigingen in o.a. Beesd, Culemborg, Tiel en Utrecht. Zijn we steeds verder aan het groeien. Ons doel is dit te realiseren zonder af te doen aan kwaliteit. Elke fysiotherapeut werkt, in de basis, volgens dezelfde behandelmethode. Binnen het team zijn fysiotherapeuten met een verbijzonderde specialisatie, die individueel of door middel van samenwerking het hoogst haalbare behandelresultaat willen. Hierdoor krijgt u altijd de best passende zorg op het juiste moment.

Beesd is een dorp in de gemeente Geldermalsen in de Nederlandse provincie Gelderland. Op 1 januari 2008 telde Beesd 3.609 inwoners. Na het dorp Geldermalsen is Beesd de op twee na grootste kern in de gemeente.

Een andere fysiotherapeut

Het kan soms voorkomen dat u, in overleg, door een andere fysiotherapeut behandeld wordt die net dat specialisme heeft dat nodig is voor een beter herstel. Of omdat de agenda niet anders toelaat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Toekomst van fysiotherapie in Beesd

Het doel is om de praktijk groter te laten worden zodat alle therapieën gegeven kunnen blijven worden en te kunnen blijven innoveren. Mede daardoor kan de fysiotherapeutische zorg steeds specialistischer worden. Heeft u suggesties die voor u van belang zijn dan horen wij dit graag, zo willen we de zorg in de regio beter en beter maken. Hier wil Alpha fysiotherapie graag aan bijdragen.

Wilt u een afspraak maken dan kan dat hier.

Vraag naar fysiotherapie in Nederland

Jaarlijks bezoekt ruim 23% van de Nederlanders een fysio.  Het aantal contacten met de fysio is 3,4 per persoon. Landelijk scoren de fysio’s gemiddeld een rapportcijfer van 8,0 wij scoren gemiddeld een 9,0.

  • De gemiddelde leeftijd van patiënten is ruim 53 jaar. Hiervan is 60% vrouw;
  • Het gemiddeld aantal behandelingen per patiënt is in 2015 terug op 7;
  • Het gemiddelde aantal behandelingen reguliere fysiotherapie is in 2015 licht toegenomen ten opzichte van 2014 (van 9,7 naar 10,5), maar is nog altijd lager dan het gemiddelde aantal behandelingen in 2011 en 2012. Voor chronische aandoeningen ligt het behandelgemiddelde op 35, voor niet-chronische aandoeningen op 8,2;
  • In 2015 kwamen voor het eerst méér patiënten op eigen initiatief bij de fysiotherapeut (51%) dan via een verwijzer;
  • Spier, pees, en fascie aandoeningen aan de wervelkolom zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen;
  • 16% van de patiënten wordt behandeld voor een chronische aandoening;
  • Bij 41% van de patiënten wordt een meetinstrument gebruikt tijdens de behandeling bij de fysiotherapeut;
  • 76% van de zittingen reguliere fysiotherapie is een zitting in de praktijk.
    (bron: Nivel).

Vergoeding Alpha Fysiotherapie Beesd

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een cliënt een aanvullende verzekering afgesloten hebben. Kinderen onder 18 jaar en cliënten met aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen staan, die vallen onder de basisverzekering. Zij hoeven geen aanvullende verzekering te hebben.
Naar schatting sloot ruim 45% van de verzekerden in 2016 een aanvullende verzekering met fysiotherapie af. Dat is meer dan het jaar ervoor. Het merendeel hiervan (19%) heeft daarbij een dekking voor 9 behandelingen

Omzet

Omdat zorgverzekeraars scherper zijn gaan inkopen, zijn de prijzen van fysiotherapie de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. In 2007 lag de prijs gemiddeld op 27,40 euro per zitting, nu is dat 29,95 euro. Maar volgens de branchevereniging van fysiotherapeuten KNGF is dat bedrag wel bijna 10 euro te laag om de zorg rendabel aan te kunnen bieden.

Naar verwachting zullen zorgverzekeraars meer onderscheid gaan maken tussen basispraktijken en speciale praktijken waarmee aanvullende afspraken gemaakt gaan worden.