Kinderfysiotherapie of oefentherapie

Kinderfysiotherapie of kinderoefentherapie in Utrecht, Driebergen of Beesd?

Kinderfysiotherapie: Onze kinderfysiotherapeut of oefentherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar. Vaak hebben zij een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dit kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De behandeling

Onze kinderfysiotherapeut of kinderoefentherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Dit kan in Utrecht, Driebergen of Beesd. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Alpha Fysiotherapie beschikt over een grote oefenzaal waarbij de kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) kunnen verbeteren en ontwikkelen. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en hun verwachtingen. Alpha Fysiotherapie beschikt dan ook over kindvriendelijke trainingsmaterialen.

Monitoring

Tijdens de behandeling informeert onze kinderfysiotherapeut of kinderoefentherapeut de ouders. Hierdoor kunnen deze hun kind beter steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de therapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol. Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. Onze kindertherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Kwaliteit Alpha Fysiotherapie

Onze therapeuten zijn geregistreerd in het BIG en kwaliteitsregister, hiervoor moeten zij regelmatig na- en bijscholing volgen.

Vergoeding

Uw verzekering vergoed de eerste 18 behandelingen van kinderen tot 18 jaar uit het basispakket. lees er hier meer over.