PNE

Wat is Percutaneous Needle Electrolysis (PNE)?

Percutaneous Needle Electrolysis (PNE) is de behandelmethode voor een chronische
peesontsteking of slijmbeurs ontstekingen.  Kapsel- en band klachten, entrapment-neuropathieën of acute
spier klachten (zweepslag). PNE geldt als een korte, effectief bewezen behandeling die bestaat uit de
toepassing van een galvanische stroom onder echogeleiding via een Dry Needle-naald.

 

PNE

    PNE behandeling

Wat zijn de voordelen van PNE?

PNE maakt een snellere behandeling van acute of langdurige klachten mogelijk. De toepassing van PNE brengt verschillende voordelen met zich mee:

-Hoge aantoonbare effectiviteit bij langdurige chronische klachten
-Goed combineerbaar met andere vormen van actieve therapie
-Lokale behandeling die direct op het aangetaste weefsel, of in de directe omgeving ervan, wordt
aangebracht
-Geen aantasting van gezond weefsel
-Zeer goede behandelresultaten bij langdurige chronische klachten
-Het is een invasieve behandeling
-Behandeling onder echografische controle
-De kans op recidief is minimaal
-Efficiënt, kortdurend en snel

Effectiviteit van de PNE-therapie

De effectiviteit van PNE is onder meer aangetoond middels een breed scala aan dieronderzoeken.
Gedegen onderzoek naar dieren is noodzakelijk geweest voor het begrijpen van de moleculaire en
histologische processen binnen tendinopathieën (Sánchez-Sánchez, 2011; Sánchez, Martín & Calderón
et al., 2011; Vallés, Sánchez & Valera et al., 2011). Daarnaast is op deze manier de effectiviteit van de
therapie vastgesteld. PNE zorgt voor een directe ontstekingsreactie en vervolgens een zeer snelle,
proliferatieve herstelreactie (Valera-Garrido, Minaya-Muñoz & Sánchez-Ibáñez et al., 2012).
Indicaties

Bij de toepassing van PNE is er sprake van een effectieve hoge dosering in een kort tijdsbestek. De
interventie, ofwel de stroomtoediening, vindt plaats in drie seconden. Het is aangetoond dat de hoge
intensiteit in combinatie met een korte behandelduur uitermate effectief is. Het direct elektrolytische
effect treedt namelijk enkel op bij een hoge intensiteit.
PNE is geschikt voor de behandeling van de volgende indicaties:

Chronische peesontstekingen, onder andere:
o Fascia plantaris of hielspoor
o Achillespees
o elleboog buitenkant
o elleboog buitenkant

Slijmbeurs, onder andere:
o onder het schouderdak
o achtekant hak

kapsel en band klachten, onder andere:
o knie banden
o enkel banden
o Frozen shoulder

Entrapment-neuropathieën, onder andere:
o Carpaal tunnel syndroom
o Morton’s neuroma

Acute spierletsels, onder andere:
o zweepslag (‘tennisleg’)

 

De geschiedenis

Het ontstaan van de PNE-therapie komt voort uit de Intratissue Percutaneous Electrolysis-techniek,
ofwel EPI®. EPI® / PNE is een invasieve fysiotherapeutische techniek bestaande uit een continue
galvanische stroom onder echogeleiding, die via een Dry Needle-naald fungeert als een negatieve
elektrode. Het toedienen van deze continue galvanische stroom veroorzaakt elektrolyse. Dit resulteert in
het ontstaan van verschillende elektrochemische reacties in het aangetaste gebied. Het hoofddoel van
PNE is bet behandelen van chronische tendinopathieën, bursitiden, capsulo- en ligamentaire klachten,
entrapment-neuropathieën en ten slotte acute myogene klachten.

Deze techniek is ontwikkeld door de Spaanse fysiotherapeut José Manuel Sánchez-Ibáñez. Zijn doel was
het ontwikkelen van een nieuwe therapie tegen chronische tendinopathieën. Dit doel komt voort uit zijn
vrijwillige deelname als fysiotherapeut aan de Olympische Spelen van Barcelona in 1992. Vanaf dat
moment constateert Sánchez-Ibáñez een groot aantal atleten die kampen met chronische
tendinopathieën.

De traditionele behandeling van tendinopathieën, bestaande uit achtereenvolgend rust,
ijs, elektrotherapie, manuele therapie en ontstekingsremmers of cortisone medicijnen, blijkt niet
effectief. Daarnaast is er sprake van een gebrek aan wetenschappelijke evidentie, waardoor er verder
wordt gekeken naar alternatieve therapieën (Fredberg & Bolvig, 1999; Peers & Lysens, 2005).

Vanaf 2008 deelt Sánchez-Ibáñez zijn opgebouwde kennis met de fysiotherapie. Hedendaags zijn er
meer dan 1500 fysiotherapeuten opgeleid voor de toepassing van deze grensverleggende behandelvorm.
In tegenstelling tot dergelijke percutane electrolyse-therapieën zorgt de PNE-therapie in combinatie
met het Physio Invasiva-apparaat, met zijn hoge intensiteit, voor een uniek behandelresultaat.