Fysiotopics

Fysiotopics

Gezamenlijk werken aan de toekomst

De praktijken van FysioTopics werken gezamenlijk aan de kwaliteit van zorg en hebben hierbij gekozen voor de methodiek van zorgplannen. Als vereniging verplichten we niemand en bepalen de praktijken zelf wat we wel en wat niet doen.

De praktijken investeren hier ook zelf in. Uiteraard houden we ons volledig aan alle wettelijke kaders die binnen de zorg gesteld zijn door de verschillende instanties.

fysiotopics_rug
fysiotopics

We hebben de ambitie om de fysiotherapeutische zorg te versterken en een betere positie te geven in de eerstelijnszorg. Hier werken we met elkaar hard aan. We maken ons sterk voor een beroepsgroep die openstaat voor verbetering en die op inhoud transparant wil zijn en wil groeien.

Meerdere zorgplannen ontwikkeld

De vereniging heeft de afgelopen jaren drie zorgplannen ontwikkeld die worden uitgevoerd door de leden. Dit betreft aspecifieke lage rugpijn, nekpijn en COPD. In de zomer van 2018 wordt tevens het zorgplan schouderpijn afgerond.

Daarnaast zijn per 1 juni 2018 de zorgplannen van OrthoXpert overgegaan naar de vereniging FysioTopics. Deze zorgplannen richten zich op heup en knie en worden in samenwerking gedaan met de tweedelijnszorg (orthopedie).

Praktijken bepalen zelf de richting en inhoud

De vereniging heeft geen commercieel belang en wordt volledig gefinancierd door de contributie van de aangesloten praktijken. De praktijken bepalen zelf in de algemene ledenvergadering de koers van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een aantal leden. Er zijn geen externen opgenomen in het bestuur van de vereniging. De vereniging is eigenaar van alle zorgplannen en alle hierbij behorende data en kennis.

Visie op kwaliteit

De vereniging werkt vanuit een eenduidige visie. Deze visie op kwaliteit is vastgelegd in het document “Van onderscheid in kwaliteit naar onderscheidende kwaliteit”.

In dit document geven we aan hoe we kwaliteit zien en op welke wijze we deze kwaliteit wensen te toetsen. Om de kwaliteit te toetsen heeft de vereniging een praktijkaudit ontwikkeld.

De leden van de vereniging zijn zelf eigenaar van deze audit in plaats van een zorgverzekeraar of een auditbureau. De audit toetst de aangesloten praktijk op basis van het visiedocument en het daarbij horende toetsingskader.

Het visiedocument is te vinden op de website van FysioTopics onder het kopje “Onze visie op kwaliteit”.

Zorgplansystematiek als basis voor kwaliteit


Om met elkaar kwaliteit transparant te maken en te verbeteren is er gekozen om zorgplannen te ontwikkelen rondom de meest voorkomende eerstelijns aandoeningen.

FysioTopics zorgplannen worden niet opgelegd, maar worden ontwikkeld door gebruik te maken van de klinische expertise van onze leden in combinatie met recente wetenschappelijke literatuur, (inter)nationale richtlijnen en practical guidelines.

Het is een dynamisch en interactief proces waar iedereen een bijdrage mag en kan leveren zowel bij de ontwikkeling van het zorgplan als bij de eventuele aanpassingen gedurende de implementatie van het zorgplan.

Daarnaast consulteren we externe experts op het betreffende aandachtsgebied om ons richting te geven in de keuzes die we als vereniging maken.