Alpha Fysiotherapie Alpha Fysiotherapie
Afspraak maken

Over ons

Alpha fysiotherapie

Beter Bewegen

U wilt beter bewegen. Bijvoorbeeld omdat u wilt herstellen van een aandoening, of na een operatie, een (sport)blessure, ziekte of een ongeval. Dat herstel komt u niet zomaar aanwaaien; het kost inspanning en u hebt er doorzettingsvermogen voor nodig. Daarom zijn een goede begeleiding en goed advies belangrijk. Daar zorgen wij voor. Wij helpen u graag in een van onze vestigingen van Alpha Fysiotherapie in de regio’s Utrecht en het Rivierengebied.

Betrokken en gastvrij

Voor een goed herstel is het belangrijk dat u vertrouwen hebt in de oefeningen die u doet, of de behandeling die u ondergaat. Onze fysiotherapeuten voelen zich betrokken bij u. We willen niet alleen weten wat er in uw medisch dossier staat, maar we willen ook kennismaken met u als persoon. Ook het sociale aspect van uw verblijf in een van onze vestigingen vinden we belangrijk. Met andere woorden: het mag best gezellig zijn. Er is muziek en we houden ervan om plezier te maken. Want bewegen kan heel leuk zijn. De oude Grieken en Romeinen waren al overtuigd van het belang van een goede balans tussen lichaam en geest.

Deskundig

Voor Alpha Fysiotherapie spreekt het vanzelf dat we altijd blijven werken aan de verbetering van onze deskundigheid en vakkennis. We zijn op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijk bewezen inzichten over therapieën en behandelingen. We houden onze vakliteratuur bij, doen intensief aan na- en bijscholing, houden onderlinge intervisiebijeenkomsten en wisselen kennis uit met andere (para)medische beroepsgroepen. Goede fysiotherapie is de juiste combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Professioneel

Wij zijn op en top professionals. Behalve dat we onze fysiotherapeutische kennis op het hoogste niveau houden, houden we ook elkáár scherp. Wij weten hoe gemakkelijk je soms iets over het hoofd kunt zien. Daarom hebben we onderling overleg gewaarborgd in onze praktijken en maken we structureel gebruik van elkaars specifieke kennis. Twee weten altijd meer dan één. Alpha Fysiotherapie is aangesloten bij verscheidene netwerken waarin ook medisch specialisten (orthopedisch chirurgen) actief zijn. We beschikken daardoor over korte lijnen; dat maakt snel overleg mogelijk als dat nodig is. Daarnaast houdt Alpha Fysiotherapie nauw contact met huisartsen en (para)medici, zoals bijvoorbeeld handtherapeuten.

Innovatief

Alpha Fysiotherapie verleent goede en vooruitstrevende zorg. Onze fysiotherapeuten volgen de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied op de voet. We houden van vernieuwing en verandering, op één voorwaarde: het moet leiden tot verbetering van onze behandelingen en therapieën. Als het gaat om nieuwe technieken zijn er veel fabels in de omloop. Wij richten ons op de feiten: alleen als wetenschappelijk is vastgesteld dat een nieuwe techniek of methode werkt, gaan we ermee aan de slag. Dat doen we dan enthousiast en graag.

Vestigingen en Faciliteiten

Alpha Fysiotherapie beschikt over vestigingen in de regio’s Utrecht en Rivierenland. Onze ambitie is om het aantal vestigingen geleidelijk uit te breiden. Als we groeien kunnen we investeren in meer en modernere faciliteiten en behandelmethoden, bijvoorbeeld de nieuwste shockwave- of echoapparatuur. Bovendien kunnen we ons dan inhoudelijk beter en intensiever specialiseren, zodat we voor u als patiënt de beste zorg en de beste begeleiding kunnen geven, precies gericht op uw behoefte. Kiezen voor groei is dus een keuze voor kennis en kwaliteit.