Alpha Fysiotherapie Alpha Fysiotherapie
eva_de_weert
Afspraak maken

DISI

DISI

DISI-deformiteit

Wat is een DISI-deformiteit?

Een DISI-deformiteit is een instabiliteit van een gewricht in de pols. De pols is de overgang tussen onderarm en hand. Hierbij is er sprake van een standsverandering van twee handwortelbeentjes: het lunatum en het scaphoid.

Het gewricht tussen deze twee botstukken wordt het scapholunaire gewricht genoemd. Door de standsverandering raakt het gewrichtsbandje tussen deze twee botstukken beschadigd en ontstaat er een instabiliteit.

Hoe ontstaat dit?

Deze deformiteit kan ontstaan na een grote inwerkende kracht op het gewricht, zoals een val op een gestrekte pols. Ook door een langdurige belasting op dit gewricht, zoals bij het lopen met krukken, kan er instabiliteit optreden.

Wanneer iemand van nature ‘losse’ banden heeft, is de kans groter op het ontwikkelen van deze aandoening. De mate van instabiliteit kan variëren van lichte instabiliteit tot volledige instabiliteit. Dit laatste treedt op bij scheuring van het scapho-lunaire ligament.

Wat zijn de symptomen?

Mensen ervaren pijnklachten tijdens het strekken van de pols. Ook kan men krachtsverlies in de pols ervaren en is soms het geven van druk op het scapholunaire gewricht pijnlijk.

Behandeling

Wanneer het niet behandeld wordt, kan deze slijtage in de desbetreffende gewrichten veroorzaken. Wanneer het scapho-lunaire ligament niet volledig gescheurd is, kan een brace of spalk helpen.

Hiermee kan de belasting op het gewricht verminderen zodat de band beter kan herstellen. Tevens kan door middel van fysiotherapie de belastbaarheid van de pols verbeterd worden.

Wanneer dit onvoldoende helpt of wanneer het ligament volledig gescheurd is, kan men ervoor kiezen het ligament operatief te laten hechten of reconstrueren.

Reconstructie van het ligament wordt gedaan met een andere pees uit het lichaam. Wanneer er sprake is van ernstige mate van artrose kan men ervoor kiezen de pols operatief vast te laten zetten.

Samenvatting

Een disi-deformiteit wordt gekenmerkt door een verstoring van de samenhang tussen het os scaphoideum en het os lunatum, die resulteert in een standsverandering van de beide carpalia ten opzichte van elkaar.

De ernst ervan kan variëren van een lichte vorm van laxiteit tot volledige afscheuring van het intrinsieke (interossale) scapholunaire ligament.

Verbreking van de samenhang tussen deze twee ossa carpalia leidt tot een vergroting van hun onderlinge afstand ofwel een scapholunaire dissociatie .

Verder kan dit leiden tot een dorsaalflexiestand van het os lunatum én een palmairflexiestand van het os scaphoideum, beide ten opzichte van de radius.

Wat is DISI?

instabiliteit van een polsgewricht

Heb ik instabiliteit van mijn handwortelbeentjes?

Onze handfysiotherapeut kan u hier meer over vertellen

Heb ik de ziekte van Kienbock?

Heeft u langer last van de pols, vraag aan onze handfysiotherapeut om raad.

Wat is het os Lunatum?

Het os lunatum is een polsbotje midden in het polsgewricht