Chronisch pijnnetwerk

Netwerk Chronische Pijn.

Het Chronische pijnnetwerk is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

chronisch_pijnnetwerk
chronisch pijnnetwerk

Behandeling van chronische pijn


De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in het dagelijks leven. Uw uiteindelijke doel is leren invloed uitoefenen op uw pijn, beter kunnen functioneren en betere kwaliteit van leven te ervaren. Anders met de pijn leren omgaan kan bij sommige mensen voor pijnvermindering zorgen. Wat natuurlijk mooi meegenomen is.

Om dit te bereiken wordt er aan hand van een protocol behandeld. Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen hiervan anders beleeft, volgt iedere patient een programma op maat dat afgestemd is op de individuele behoeften.  

Omgaan met pijn

De behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan:


1) Leren omgaan met de pijn

Belangrijk is het om te begrijpen hoe pijn werkt, hoe het ontstaat en welke factoren er invloed op hebben. U krijgt informatie over pijn en leert manieren waarop u zelf invloed kunt hebben op de pijn.


2) Evenwicht belasting- belastbaarheid
Bij chronische pijn is een gezond evenwicht tussen belasting (dat wat u op een dag doet) en belastbaarheid (dat wat u op een dag aankunt) extra belangrijk. Vaak zien we patronen van overbelasting of onderbelasting. Vanuit een goede balans kunnen conditie en/of belangrijke activiteiten opgebouwd worden.


3) Lichaamsbewustwording en ontspanning.

Chronische pijn in het dagelijks leven

Chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen, kost energie en er is vaak sprake van een hogere spierspanning. Leren ontspannen en bewust worden van lichaamssignalen die iets zeggen over spanning of ontspanning, helpen u bij het leren voelen van grenzen, (bewuste) keuzes maken en beter tegen de pijn kunnen.

Handvatten bij chronische pijn

Met onze handvatten leert de patiënt gebruikmaken van de eigen mogelijkheden, vertrouwen in het eigen lichaam te krijgen en rekening te houden met eventuele beperkingen. Het resultaat is dat hij/zij weer grip op zijn/haar eigen leven heeft en de activiteiten kunt doen die belangrijk zijn.