Psychosomatische oefentherapie

Psychosomatische oefentherapie

Wat is psychosomatische oefentherapie?

Psychosomatische oefentherapie is een therapiesoort die zich richt op de geestelijke (het gedeelte psycho oftewel psyche) en het lichamelijke (somatisch) deel van u. De psychosomatisch oefentherapeut gaat met u aan de slag om de wisselwerking tussen deze twee aan u uit te leggen. U leert hoe de geest grote invloed heeft op het lichaam. Echter werkt het ook andersom, uw lichaam heeft ook grote invloed op uw geest. Wanneer u lichamelijke klachten ervaart dan kan dit grote werking hebben op de geest. Bijvoorbeeld het minder goed kunnen bewegen wat u beperkt in het dagelijks leven kan u symptomen van stress geven. De psychosomatische oefentherapie helpt bij het verlagen van stress en richt zich op de balans tussen spanning en ontspanning. De behandeling richt zich op het beïnvloeden van uw gezondheid en het aanpakken van de oorzaken van de ongezonde stress.

De behandeling wordt gegeven door een therapeut, die een 2-jarige specialisatie heeft gevolgd voor psychosomatisch oefentherapeut. Deze specialisatie voor psychosomatisch oefentherapeut wordt na het behalen hiervan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister net als alle andere specialisaties zoals bijvoorbeeld oefentherapie mensendieck. Hierdoor kunt u hoogstwaarschijnlijk vergoeding krijgen voor de behandeling van uw psychosomatische klachten vanuit uw aanvullende verzekering.

Wat doet oefentherapie met stress?

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen.

Stress wordt ongezond wanneer wij stress niet afwisselen met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen.

Met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.

Wat zijn psychosomatische klachten?

Psychosomatische klachten is een combinatie van geestelijke en lichamelijke klachten. Wij richten ons op het beter leren omgaan met deze klachten, die onder meer kunnen leiden tot:

Lichamelijke stress signalen:

Psychische stress symptomen:

 • niet meer tot rust komen
 • prikkelbaarheid
 • irritatie
 • somberheid
 • angst
 • concentratievermindering
 • vergeetachtigheid

Gedragsmatige symptomen van stress:

 • minder presteren
 • meer fouten maken
 • vermijden van sociale contacten
 • chaotisch gedrag
 • woede uitbarstingen en huilbuien

Psychosomatische klachten zijn klachten waarbij angst, piekeren, onrust, slecht slapen, gebrek aan concentratie en vermoeidheid een rol kunnen spelen.

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen.

Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten.

Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten.

Waarom psychosomatische oefentherapie?

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen de wal en het schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is onze therapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De psychosomatische oefentherapie reikt u handvatten aan om na behandeling door onze psychosomatisch oefentherapeut zelf ook te weten wat u kunt doen wanneer u weer de eerste lichamelijke klachten en/of geestelijke klachten krijgt.

Chantal biedt een totaaloplossing. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd. Desgewenst werken ze ook samen met uw huisarts of psycholoog. Deze aanvulling kan de aanpak van uw klachten versnellen. Uw huisarts of psycholoog weet welke klachten u ervaart en in sommige gevallen ook wat de oorzaak is. Dit hebben zij eerder met u besproken. Deze informatie zal echter niet zomaar met ons worden gedeeld. U dient hiervoor toestemming gegeven te hebben aan ons om dit op te vragen bij uw eerdere behandelaar. Dit zullen wij nooit zomaar doen om uw privacy te waarborgen. Wanneer u liever heeft dat wij uw klachten met een frisse blik bekijken dan is dit uiteraard geen punt. Ons doel is om u van uw klachten af te helpen.

Patiënten hebben vaak een lange weg afgelegd voordat ze bij onze psychosomatische oefentherapeut terecht komen. Lichamelijke klachten worden vaak eerst bij de huisarts besproken, dan volgt er, indien nodig geacht, een verwijzing naar een specialist in het ziekenhuis en wanneer daar niks uit komt dan wordt vaak de stempel “het zit tussen je oren, leer er maar mee leven” gegeven. Terwijl dit vaak niet terecht is en de klachten die iemand ervaart wel degelijk aangepakt kunnen worden. Na een meestal lange zoektocht komen ze bij onze therapeut terecht. Deze lange weg is erg jammer gezien de drempel om bij ons te komen laag is. Er is geen verwijzing nodig van uw huisarts. Wanneer u daarom het idee hebt dat uw lichamelijke klachten en/of psychische klachten met elkaar te maken hebben, neemt u dan zeker contact op en twijfel niet te lang. Het onnodig langer door lopen met uw klachten zullen deze naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verergeren.

Wat doet de psychosomatisch oefentherapeut?

De psychosomatische oefentherapie reikt u nieuwe mogelijkheden aan om de klacht, het leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van slechte stress aan te pakken.

We richten ons op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en). De behandeling bestaat uit:

 1. Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren. (ook online te volgen)
 2. Cognitieve gedragstherapeutische interventie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
 3. Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.
 4. Oefentherapie mensendieck, om u bewuster te maken van uw houding- en bewegingsgewoonten. U krijgt inzicht in uw huidige houding en bewegingen waarna de therapeut vervolgens met u oefeningen gaat doen om deze te verbeteren. Daarnaast krijgt u adviezen gericht op uw dagelijkse activiteiten. De signalen leert u eerder herkennen waardoor u een aantal klachten kunt voorkomen of indien nodig verhelpen.

Psychosomatische oefentherapeuten gaan echt volledig met u aan de slag. Van A tot en met Z wordt met u besproken. Uw welwillendheid is hierbij van groot belang. De oefeningen die u krijgt worden niet alleen op de praktijk gedaan. U dient thuis ook één en ander aan te pakken. Onze oefentherapeut gaat met uw lichaam en geest aan de slag om u letterlijk en figuurlijk weer fijn in uw vel te laten voelen.

De psychosomatisch oefentherapeut brengt u weer in balans!