Chronische indicatie

Chronische indicatie

Vergoeding voor fysio of oefentherapie

We spreken van chronische fysio-/oefentherapie wanneer uw aandoening, ziekte of klacht op de lijst van chronische indicaties staat. Deze lijst is door de overheid vastgesteld.

Boven de 18 jaar start de vergoeding uit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling, indien er een chronische indicatie op een verwijzing aanwezig is.

De eerste 20 behandelingen zijn dan voor uw eigen rekening of worden (deels) vergoed vanuit een aanvullende verzekering, inden deze is afgesloten.

Let er wel op dat het eigen risico van toepassing is. Als u uw eigen risico heeft verbruikt, dan heeft u bij chronsiche fysio-/oefentherapie recht op een vergoeding uit de basisverzekering.

De eerste 20 behandelingen

Deze eerste 20 behandelingen hoef je maar één keer per behandelingstype te betalen. Je hoeft dus niet elk jaar opnieuw deze eerste paar behandelingen te betalen, omdat de 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Wel wordt elk jaar opnieuw gebruik gemaakt van het eigen risico.

Wil je overstappen van zorgverzekering en je hebt een chronische aandoening waarvoor je fysio-/oefentherapie krijgt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Samengevat in het kort

  • Behandeling 1 t/m 20 worden vergoed uit de aanvullende verzekering en/of zijn voor eigen kosten.
  • Behandeling > 21 worden vergoed uit de basisverzekering.
  • Behandelingen uit de basisverzekering kunnen bij u in rekening gebracht worden wanneer het eigen risico (verplicht €385) nog niet voldaan is.
Wanneer krijg ik een chronische indicatie?

U krijgt een chronisch indicatie als uw aandoening op de lijst borst staat. Deze lijst is door de overheid vastgesteld.

Wat is chronische fysiotherapie

Om therapie chronisch vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering, moet u een aandoening hebben die op de chronische lijst staat. Dan krijgt u fysiotherapie in 2020 vanaf de 21e behandeling vergoed

Wat is eigen risico

Het eigen risico betaalt u voor de meeste zorg die door de basisverzekering wordt gedekt. Maar niet voor de huisarts

Hoeveel is mijn eigen risico

Het minimale eigen risico in 2020 is eerste € 385 van de zorgkosten die
die u zelf maakt.

hoeveel behandelingen moet ik zelf betalen bij een chronische indicatie

Dat hangt af van uw pakket, de eerste 20 behandelingen moet uzelf betalen of kunt u uit uw aanvullende pakket halen

Wordt mijn fysiotherapie vergoed?

Dit hangt af van uw pakket.