Oefentherapie

Oefentherapie

Wat is oefentherapie?

Oefentherapie of cesar/mensendieck biedt zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen, die gemakkelijk in het dagelijkse leven gedaan kunnen worden. Leert een oefentherapeut u anders en beter bewegen met gezonder gedrag.

Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar uw kijkt, maar zij probeert ook de mens en de houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen.

Het is de bedoeling dat uw houding en beweging worden verbeterd en dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

De oefentherapeut biedt hulp bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten zoals bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols, klachten bij chronische aandoeningen aan lijf, houdingsafwijkingen, hoofdpijn, spanning en incontinentie.

Hoe zwaar is je hoofd als je ingezakt staat/zit?

Wat zijn Cesar en Mensendieck?

Oefentherapie Cesar en Mensendieck worden vaak in één adem genoemd. Dat is niet zo gek, want de therapie Cesar komt voort uit Mensendieck. Cesar heeft in theorie een wat dynamischer instelling.

Het verschil zit ‘m vooral in de visie: bij Mensendieck staat bewustwording centraal via oefeningen. Het is een leerproces van zelf zien, leren en voelen.

Bij Cesartherapie is het voordoen en nadoen van de oefeningen, eerst met en dan zonder spiegel als hulpmiddel belangrijk. Maar in de praktijk zijn de verschillen niet erg groot. Er gaan dan ook stemmen op om de twee therapieën samen te laten gaan.

De behandelwijze richt zich op het behandelen en voorkomen van klachten door een verkeerde houding of verkeerde bewegingen. Die klachten kunnen zijn ontstaan door een ziekte of afwijking, of door een verkeerde houding. Overigens kunnen de therapieën ook preventief gebruikt worden.

De therapeut analyseert de houdingen en bewegingen en corrigeert deze. De therapie heeft als doel om mensen bewust te maken van houding en goed bewegen. In feite maakt de patiënt zichzelf beter aan de hand van oefeningen en adviezen van zijn therapeut.

Toepassing Cesar en Mensendieck

Mensendieck en Cesar kunnen worden toegepast bij allerhande klachten zoals:

Patiënten komen meestal via een doorverwijzing van hun huisarts of specialist terecht bij een Cesar- en Mensendiecktherapeut. Bij de eerste afspraak wordt door middel van een vraaggesprek en onderzoek geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klacht.

Daarna wordt er gekeken naar de oorzaken en naar de gevolgen van de klacht voor de patiënt. Daarna wordt samen met de patiënt gekeken naar de mogelijkheden die de oefentherapie kan bieden.

Naast algemene oefentherapie zijn er twee specialisaties:

kinderoefentherapie, bij problemen in de (senso)motorische ontwikkeling. Of psychosomatische oefentherapie, bij klachten die te maken hebben met stress, angst of paniek, hyperventilatie, overspanning, burnout, chronische pijn en psychosomatische klachten.

Wat is psychosomatische oefentherapie?

Ervaart u een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in het leven? Heeft u zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen die stress opleveren. U kunt hierdoor uit balans raken.

Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch therapeut kan u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.

Waarom moet stress moet aan en uit kunnen?

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, te motiveren en het beste uit onszelf te halen.

Stress wordt ongezond wanneer wij stress niet afwisselen met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen.

Met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.

Wat zijn psychosomatische klachten?

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen.

Aan de andere kant kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen.

Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten.

Aanpak van psychosomatische klachten

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen de wal en het schip. Daar waar het een lichamelijke en psychosociaal probleem is, is de psychosomatisch therapeut een goede keuze om deze klachten te behandelen.

De psychosomatisch oefentherapeut biedt een totaaloplossing. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Wilt u stress aanpakken? De psychosomatische therapeut reikt u nieuwe mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid te veranderen.

Zij richten zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. De behandeling bestaat uit:

  1. Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
  2. Cognitieve gedragstherapeutische interventie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
  3. Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een oefentherapeut en een fysiotherapeut?

Een oefentherapeut zal bij een klacht altijd teruggaan naar de basis: waar komt die klacht vandaan? Hij betrekt daarbij de houding en het bewegingsgedrag van u als patiënt. De behandeling bij een oefentherapeut richt zich uiteraard op het oplossen van de klacht, maar vanuit een breder perspectief.

Dat wil zeggen dat u anders zal gaan leren bewegen – de kans dat de klacht weer terug zal komen is dan ook minimaal. Een fysiotherapeut kijkt hier weer anders tegen aan.

Wat kost het?

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen zijn opgenomen.

Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari jouw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Vergoedingen 2018 tot nu

Op de website van diverse partijen staan gedetailleerde overzichten bij welke zorgverleners u terecht kunt. Daarnaast staan de premies vermeld van aanvullende verzekeringen die oefentherapie cesar/mensendieck vergoeden. Bijvoorbeeld:

Vergoed Achmea vanuit de basisverzekering?

Bent u jonger dan 18 jaar? De eerste 9 behandelingen voor oefentherapie zijn vergoed. Heeft u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening, dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder? Uw oefentherapie wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst chronische aandoeningen voorkomt.

Wanneer uw aandoening op deze lijst staat, dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf of worden deze behandelingen vanuit uw eventuele aanvullende verzekering vergoed.

De behandelingen die u daarna nog extra nodig heeft (vanaf de 21e behandeling dus), worden vanuit de basisverzekering vergoed. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar. Check daarvoor de website van uw eigen zorgverzekering.

Zonder verwijzing naar ons toe

Sinds 2008 kun u rechtstreeks naar ons toekomen zonder verwijzing van een arts.

U heeft als patiënt zelf de vrijheid, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een therapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie in Beesd, Ochten, Utrecht of Culemborg.

Screening

Bij aanmelding zonder verwijzing van de huisarts, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening geeft antwoord op de vraag of u met uw klacht/hulpvraag bij ons aan het juiste adres bent.

Als uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar de huisarts te gaan. Directe toegankelijkheid geldt voor iedereen in Nederland.

Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn.

Wat is oefentherapie?

De therapieën zijn een doe-het-zelf therapie bij waarbij in principe geen andere hulpmiddelen of apparaten nodig zijn.

Wordt het ook vergoed?

Ja, dit zit in het pakket bij de beweegzorg en wordt dus vergoed uit dezelfde pot.