Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeuten van Alpha fysiotherapie behandelen kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die problemen hebben met het bewegend functioneren. Bij de behandeling maken we gebruik van kindgericht materiaal in een kindvriendelijke omgeving. Vaak hebben zij een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dit kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

Waarom kinderfysiotherapie?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt het af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling.

Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door de kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies.

We werken volgens een behandelplan en hebben waar nodig overleg met bijvoorbeeld de huisarts, specialist, jeugdarts, logopedist, leerkracht en orthopedagoog.

Na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut de 3-jarige opleiding kinderfysiotherapie gevolgd met eventueel een aanvullende masteropleiding. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen die passen bij het kind in de ontwikkeling.

Behandeling bij de kinderfysiotherapeut

Onze kinderfysiotherapeut of kinderoefentherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Alpha fysiotherapie beschikt over een grote oefenzaal waarbij de kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) kunnen verbeteren en ontwikkelen. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en hun verwachtingen. Alpha fysiotherapie beschikt dan ook over kindvriendelijke trainingsmaterialen.

Wat behandeld de kinderfysiotherapeut

 • Asymmetrische zuigeling / voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Prematuriteit
 • Motorische ontwikkelingsachterstand (grove en/of fijne)
 • Afwijkende spierspanning
 • Spina bifida
 • Spierziekten
 • Syndromen (o.A. Syndroom van Down)
 • Cerebrale parese (CP)
 • Plexus brachialisletsel
 • Orthopedische afwijkingen
 • Afwijkend looppatroon
 • Sportblessures
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Developmental coordination disorder (DCD)
 • Status na hersentrauma
 • Houdingsproblemen
 • Schrijfproblemen

Monitoring bij een kinderfysiotherapeut

Tijdens de behandeling informeert onze kinderfysiotherapeut of kinderoefentherapeut de ouders. Hierdoor kunnen deze hun kind beter steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de therapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol. Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. Onze kindertherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Kwaliteit Alpha kinderfysiotherapie

Onze therapeuten zijn geregistreerd in het BIG en kwaliteitsregister, hiervoor moeten zij regelmatig na- en bijscholing volgen.

Vergoeding van kinderfysiotherapie

Uw verzekering vergoedt de eerste 18 behandelingen van kinderen tot 18 jaar uit het basispakket. Lees er hier meer over.