Alpha Fysiotherapie Alpha Fysiotherapie
eva_de_weert
Afspraak maken

KANS (Klachten aan de arm en/of schouder)

KANS (Klachten aan de arm en/of schouder)

RSI/CANS/KANS/MUISARM

KANS is een verzamelnaam voor ‘klachten aan de arm, nek en/of schouder’. Deze algemene benaming wordt gebruikt voor klachten die pijn, stijfheid, krachtverlies en/of tintelingen in het gebied van de nek tot aan de hand kunnen geven.

Vaak wordt dit gezien als een werk gerelateerd probleem. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Klachten kunnen ook thuis of op het sportveld ontstaan. In de volksmond spreekt men ook wel over een muisarm, tablet-nek, smartphone-pols, gameboy-duim of whatsapp-duim.

Waarom?

De nieuwe benaming voor klachten die we vroeger RSI noemden is KANS. RSI staat voor repetitive strain injury. De naam suggereert dat de klachten altijd het gevolg zijn van het veelvuldig uitvoeren van een bepaalde activiteit of beweging.

Omdat dit lang niet altijd het geval is, is de term RSI vervangen door de meer gangbare benaming KANS (klachten aan de arm, nek en/of schouder). Ongeveer één op de vier werknemers blijkt, in meer of mindere mate, last te hebben van lichamelijke klachten die verband houden met deze klacht.

Meestal heeft het een sluipend begin en worden geleidelijk erger als er niets gedaan wordt aan de oorzaak. Deze klachten kunnen grote beperkingen in zowel werk- als privé-omgeving met zich meebrengen.

De klachten zijn in te delen in specifieke en aspecifieke klachten. Enkele specifieke klachten zijn bijvoorbeeld de tennisarm, de golfarm, het thoracic outlet syndroom (TOS) of een peesontsteking. Wanneer geen duidelijke diagnose te stellen is, dan spreken we van aspecifieke klachten.

Oorzaak en ontstaanswijze

Meestal ontstaat het door het veelvuldig (eventueel krachtig) uitvoeren van dezelfde handelingen met de arm. Maar ook wanneer iemand langdurig in dezelfde houding verkeerd waarbij de arm, nek of schouders overbelast worden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: lang achter de computer zitten in een verkeerde houding, lopendebandwerk, schilderen, sporten, enzovoorts. Deze klachten ontstaan dus niet op basis van een ongeluk waarbij iemand de arm, nek of schouder blesseert.

Indeling risicofactoren
Er zijn veel factoren bekend die het risico op KANS verhogen. Deze worden verdeeld in drie categorieën:


Categorie 1: De eerste categorie omvat persoonlijke factoren waaronder bijvoorbeeld het vrouwelijk geslacht (vaker kans) en slechtere lichamelijke conditie.

Categorie 2: De tweede categorie bevat omgevingsgebonden factoren thuis. Hierbij moet gedacht worden aan een slecht ingerichte werkplek of een hoge werkdruk.


Categorie 3: Dan zijn er nog activiteitgebonden factoren die de derde categorie vormen. Hier gaat het om de handelingen die gedaan moeten worden en het gebrek aan afwisseling hierin.

Klachten en verschijnselen

Omdat KANS een erg algemene benaming is, kunnen de klachten ook erg uiteenlopen.

De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Pijn en/of stijfheid in nek, schouders, arm of hand
  • Krachtverlies
  • Tintelingen

Andere kenmerken zijn:

  • Pijnen ontstaan geleidelijk en worden steeds erger
  • Klachten verergeren door spanning, drukte of stress
  • Klachten verergeren door langdurige en/of herhalende bewegingen

Diagnose

Een arts of fysiotherapeut zal vragen naar de klachten en hoe deze zijn ontstaan. Als klachten ontstaan zijn naar aanleiding van een ongeluk of val, dan is er bij voorbaat al geen sprake van KANS.

Tijdens het lichamelijk onderzoek zal gekeken worden of het gaat om welke probleem het gaat. De houding, spierspanning en beweeglijkheid van de gewrichten wordt beoordeeld. Over het algemeen is aanvullend onderzoek bij deze klachten niet nodig.

Behandeling

Het is belangrijk bij beginnende klachten snel te handelen om verergering te voorkomen. De verhouding tussen belasting (dat wat van het lichaam gevraagd wordt) en belastbaarheid (dat wat het lichaam aan kan), dient hersteld te worden.

Wanneer de oorzaak van de klachten niet weggenomen wordt, zullen de klachten ook niet verdwijnen. Samen met een fysiotherapeut kan worden bekeken welke risicofactoren de klachten veroorzaken en/of in stand houden.

Als laatste is de manier waarop met de klachten wordt omgegaan, erg belangrijk. Daarom zal tijdens de behandeling aandacht besteed worden aan (werk)houding, beweeglijkheid van de gewrichten en lichamelijke conditie. Hoewel het soms lang kan duren, is herstel over het algemeen goed mogelijk.