Alpha Fysiotherapie Alpha Fysiotherapie
Afspraak maken

Golfarm

Golfarm/ golferselleboog/ epicondylitis medialis humeri


De golferselleboog (of golfarm) is, net als de tenniselleboog, een blessure die ontstaat door overbelasting én die in de meeste gevallen ontstaat bij mensen die niet aan golf doen. Deze blessure wordt veroorzaakt door overbelasting van de buigspieren of door activiteiten waarbij een grote knijpkracht nodig is.

Waar je bij de tenniselleboog last krijgt aan de buitenzijde van de elleboog, ervaar je de pijn bij de golferselleboog aan de binnenzijde

De term golfarm (of golfelleboog) is een misleidende naam omdat slechts een klein deel van de mensen met een golfarm ook daadwerkelijk golft.

Oorzaak en ontstaanswijze

De klachten ontstaan vaak geleidelijk. De golfarm kan zich ontwikkelen bij activiteiten waarbij men dagelijks frequent en langdurig de onderarm flexoren moet aanspannen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het werken met gereedschap dat de hele dag vastgehouden moet worden en bij het golfen. Ook klimmers lopen een verhoogd risico.

Klachten en verschijnselen

Stekende of zeurende pijn aan binnenzijde van de elleboog, ter hoogte van het mediale epicondyl (dit is de harde knobbel aan de binnenkant van de elleboog).Pijn bij het maken van een krachtige vuist (met gestrekte ellebogen).Onderhands iets tillen wekt de pijn op.Druk op de binnenzijde van de elleboog kan de klachten provoceren.Soms is er uitstralende pijn over de onderarm.De klachten kunnen ook in rust optreden.

De klachten schommelen gedurende de aandoening vaak op en neer in fasen van veel klachten en fasen van weinig klachten.

De Golfarm test

Wilt u weten en testen of u een golfarm heeft? Dan bied de volgende golfarm test uitkomst:
– geef iemand eens een stevige hand met licht gebogen elleboog
– draai vervolgens de gehele arm naar binnen tegen weerstand in
– pijn wordt gevoeld aan binnenkant van de elleboog
– drukpijn op binnenste elleboogknobbel is pijnlijk

De golfarm wordt gerangschikt als een overbelastingsaandoening van de spieren die de onderarm die de pols doet buigen (flexoren). Deze spieren (flexoren) komen samen in een pees die zich aanhecht aan de binnenzijde van de elleboog. Er wordt geclaimd dat door het regelmatig aanspannen van deze spieren er teveel belasting op de pees zou komen en dat deze beschadigd zou raken. Er zouden micro scheurtjes ontstaan in de pees wat de pees zou verzwakken.
Al is er een steeds groter wordend tegengeluid dat deze eerdergenoemde overbelastingsoorzaak niet de oorzaak van golfarm is, maar dat er een andere veel belangrijkere oorzaak is, die ook nog eens beter valt te behandelen.

Dit tegengeluid zal in dit artikel uitvoerend aanbod komen.