Biodex meting

Biodex meting

Wat meet een Biodex?

De Biodex dynamometer of Cybex is een computergestuurde machine die de exacte spierkracht kan meten. Met de test kunnen wij de (isokinetische) functie van spieren rond de knie, schouder of rug kunnen testen.

Biodex meting

Wat is isokinetisch testen?

Isokinetisch testen houdt in dat tijdens het testen de snelheid constant blijft, afhankelijk van de kracht die de testpersoon aanlevert, zoals bij een biodex doet.

Door middel van bewegingsbegrenzers, steunen en banden waarmee de testpersoon wordt vastgezet, gebeurt het testen altijd binnen een veilige en functionele marge.

We krijgen hiermee een goed beeld, van de spierkracht in en rondom het gewricht, tijdens uw revalidatie van bijvoorbeeld uw kruisband of schouder. We kunnen de maximaalkracht, submaximaalkracht en het krachtuithoudingsvermogen na de test duidelijk weergeven en aan u of uw behandeld fysiotherapeut terugkoppelen. 

Het brengt niet alleen de spierafname in kaart, maar ook in welk bewegingsbereik deze zwakte optreedt. Dit helpt bij de aanvang of voortzetting van uw revalidatietraject of ander sportdoel.

Waarom revalideer je zo beter?

De uitslagen maken de voortgang van het herstel inzichtelijker. Het geeft inzicht tijdens het traject van uw revalidatie en tegelijkertijd ook motivatie. 

De beste meetmomenten zijn: pre operatief en daarna iedere drie maanden na operatie of revalidatietraject. Op 12 maanden is de eindmeting. 

Door te meten weten we waar we tijdens de training/revalidatie extra aandacht aan moeten besteden. Hierdoor kan uw traject individueler gemaakt worden en indien nodig (tijdig) bijgesteld worden voor een beter eindresultaat.

Een krachtsverschil of een deficit in het krachtuithoudingsvermogen van de spieren aan het eind van uw revalidatie zal door regelmatig testen met de biodex veel minder vaak voorkomen. De kans op een recidief is hierdoor minder groot.

Fysiotherapeutisch diagnostisch onderzoek (FDO)

Op de FDO testdag worden er testen uitgevoerd om te kijken naar de functies van de gehele keten. Als u bij ons het revalidatietraject volgt, kent de therapeut uw knie/schouder. Mocht u alleen voor testen komen zal de therapeut een kort vraaggesprek en onderzoek doen, om zo een goede inschatting voor de uitvoering van de testen te maken.

Na een warming up zullen de testen worden afgenomen. Met de testuitkomsten kan er een verschil in spierkracht, en of stabiliteit te zien zijn. De sportfysiotherapeut zal de resultaten direct na afloop met u bespreken. Een FDO inclusief de biodex test zal ongeveer een uur duren.

Uitvoering van de testen in verschillende gewrichten;

  • Van de knie wordt een buig- en strekbeweging gevraagd.
  • Van de schouder wordt de beweging gevraagd van het naar binnen en buiten draaien van de onderarm met een gebogen elleboog.
  • In de rug wordt een beweging gevraagd van voorover buigen en uitstrekken.

Wie hebben een test nodig

Onze belangrijkste doelgroep voor de biodex zijn mensen met heup-, schouder- en knieproblemen. Uw metingen worden besproken, opgeslagen en vergeleken met eerdere metingen of metingen van andere testpersonen.

Met deze gegevens kan een goed individueel behandelplan worden opgesteld door de fysiotherapeut.

De resultaten 

De resultaten worden direct berekend door de computer en met u besproken. Mogelijk volgt een intern overleg tussen afnemer en de behandelend fysiotherapeut of trainer/coach/arts. 

De resultaten worden vervolgens worden opgenomen in uw dossier. Eventueel kunnen we op basis van de testen het behandelplan aanpassen.

Ergens anders revalideren? Geen probleem

Veel mensen die bij ons getest worden revalideren bij een andere praktijk. Ook na het testen kunnen ze daar gewoon blijven. Wij geven de uitslagen mee voor de behandeld fysiotherapeut en of specialist. Eventueel vindt er ook overleg plaats tussen de specialisten onderling.

Ons apparaat zelf is in onderhoud bij procare b.v. wat een garantie geeft op de juiste metingen.

Waar kan ik me laten testen?

Ons apparaat staat in Beesd, dit is ong. 20 minuten rijden van Utrecht vandaan, Daar het apparaat zich niet makkelijk laat verplaatsen hebben we voor een centrale locatie gekozen die makkelijk te bereiken is via de snelweg A2.

Waarom test bij een VKB-revalidatie?

De test kan bij ieder gewricht gebruikt worden, maar wordt vaker bij de knie gebruikt, zoals na een kruisband-operatie.

Bij de uitvoering van de test van de knie zit men rechtop in een stoel met het been vastgebonden aan een beweegbare arm van de machine. 

De weerstand varieert tijdens de test, maar zal altijd een veilig weerstandsniveau hebben om de compressiekrachten van de gewrichten te beperken, pijnvrije beweging mogelijk te maken en kwaliteitsgegevens te geven om de krachtoutput tijdens het gehele bewegingsbereik te meten

Vergelijken

Het is goed om de kracht van spieren in hetzelfde been te vergelijken na een ACL-operatie, omdat een van de belangrijkste risicofactoren die kan leiden tot een ACL-scheur, of opnieuw scheuren bij terugkeer naar sport, een slechte verhouding is tussen de kracht van de quadriceps en de kracht van de hamstrings.

De test kan ons vertellen dat er genoeg kracht is om terug te keren naar sport of andere activiteiten, maar het vertelt ons niet hoe die activiteiten veilig uitgevoerd kunnen worden om nieuw letsel te voorkomen. Hier helpen weer andere testen voor die wij ook graag bij u afnemen, het zogenaamde FDO.

Is een biodex test klinisch bewezen?

Ja, dit is de standaard voor spier- en gewrichtsbeoordeling. Onderzoek heeft, samen met meer dan 25 jaar klinische toepassing, aangetoond dat isokinetische weestand testen een veilige en objectieve manier is om lichamelijke beperkingen of verbeteringen in kaart te brengen. Recent wetenschappelijk onderzoek: https://lnkd.in/dnkeZYsC

Waarom een Biodex test?

Tijdens uw revalidatie houden we alles in de gaten, een meting helpt hier fantastisch bij

Waar kan ik de testen laten afnemen?

Dit kan in Beesd, het makkelijkste is bellen met: 0345-68 16 45

Wie neemt de test af?

Een van onze speciaal opgeleide fysiotherapeuten

Wat is de prijs voor een test?

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht bij ons, wel declareren wij twee behandelingen bij de zorgverzekering.