Alpha Fysiotherapie Alpha Fysiotherapie
eva_de_weert
Afspraak maken

Kruisband ruptuur

Kruisband ruptuur

Voorste of achterste kruisband ruptuur

Het kniegewricht bevat 2 kruisbanden: een voorste en een achterste. Ze hebben beide de functie om de knie in bepaalde richtingen te remmen en te geleiden. Ze kruisen elkaar in het kniegewricht vandaar de naam kruisbanden.

Tijdens het sporten of bij een ongeluk kan, als gevolg van een draaibeweging in de knie een kruisband scheuren. Dit gebeurt wanneer bijvoorbeeld de voet blijft staan en de knie te ver naar binnen draait.

De beweging gaat dan vaak te snel, te ver en te ongecontroleerd, waardoor er te veel spanning op komt te staan en daardoor scheurt. Soms hoort en voelt men een knappend geluid in de knie.

Door het scheuren ontstaat er vaak een bloeding in het kniegewricht waardoor de knie binnen enkele uren dik wordt en veel pijn doet. De pijn kan samen gaan met een gevoel van misselijkheid.

Letsel

Naast een kruisband letsel ontstaat er, tijdens zo’n trauma, vaak ook letsel aan de binnenste of buitenste knieband de collaterale band en de binnenste of buitenste meniscus. Hierdoor ontstaan vaak de volgende verschijnselen:

– Men zakt door de knie en heeft een instabiel gevoel
– Men kan nauwelijks meer op het been lopen
– De knie kan nauwelijks worden gestrekt, de knie zit ‘op slot’

Na twee tot drie weken slinkt de zwelling. De pijn verdwijnt hierdoor en de knie kan weer voorzichtig belast worden. Een klacht die dan vaak blijft bestaan is het gevoel van door de knie zakken. De knie is dan soms instabiel of onzeker.

Om definitief vast te stellen dat er sprake is van schade, kan er een afspraak gemaakt worden met de fysio of arts. De fysio kan uw knie testen en voelen of uw kruisband nog aanwezig is. Mocht deze niet meer aanwezig zijn dan stuurt de fysio u door naar de huisarts.

Het is niet direct nodig om een operatie te laten uitvoeren. Dit hangt af van het functioneren van de knie zonder kruisband en wat u met uw knie wilt doen. Wanneer er blijvende problemen zijn met betrekking tot de stabiliteit van de knie is een operatie aan te raden.

Behandeling

Een behandeling kan verdeeld worden in, wel of niet opereren?

  • De niet operatieve behandeling is geschikt voor mensen die niet intensief sporten, wat ouder zijn, en geen klachten hebben in het dagelijks leven. Echter komt steeds meer naar voren dat men ook zonder kruisband goed aan topsport kan doen mits goed gerevalideerd.
  • Jonge, actieve sporters met instabiliteitsklachten kiezen vaak voor een reconstructie waarbij de orthopeed al dan iet met een stukje van de hamstringpees een nieuwe band gereproduceerd die zich moet gaan gedragen als uw oude kruisband.

Bij de voorste kruisbandreconstructie wordt een nieuwe voorste kruisband gecreëerd, meestal van een hamstringpees, maar ook de kniepees kan hiervoor worden gebruikt.

Er vindt geen krachtsverlies plaats door het missen van deze pezen, de andere twee hamstring-pezen nemen het over. Ook de kniepees heeft daarna genoeg sterk weefsel over voor krachtsoverdracht.

Wat kan ik weer na een reconstructie?

De genezing en de totale revalidatie van de knie na een voorste kruisbandreconstructie duurt meestal zes tot twaalf maanden. De eerste weken na de operatie zult u rust moeten nemen om uw knie de tijd te geven om bij te komen van de operatie.

Kleine lichte coördinatie oefeningen moet u thuis uitvoeren. Het is wel verstandig om deze periode met de fysio af te spreken en afspraken in te plannen.

Wij raden u dan ook aan om een zittend beroep minimaal drie weken na de operatie pas weer op te pakken. Een staand beroep zal wat langer duren, de algemene richtlijn hiervoor is vier tot zes weken na de operatie. Afhankelijk van de voorderingen van uw knie kunnen deze richtlijnen afwijken.

Wanneer mag ik weer sporten na een operatie?

Andere sportieve activiteiten zoals fietsen, hardlopen en contactsporten hebben hun eigen tijdlijn, afhankelijk van uw niveau en conditie. Fietsen op uw hometrainer of normale fiets mag zodra u de trappers soepel rond krijgt.

Hardlopen is toegestaan na acht tot 10 weken als uw knie geen pijn doet of opgezwollen is en u beschikt over een goed looppatroon.

Contactsporten zijn pas mogelijk aan het einde van de revalidatie als deze soepel is verlopen, dit ligt dan rond de zeven tot 9 maanden na de operatie. Terugkomen naar uw oude sportniveau vóór het incident is afhankelijk van een heleboel factoren.

Onze aanpak

We hebben een gespecialiseerd team tot uw beschikking op het gebied van knieklachten en kruisband revalidatie. Het team bestaat onder andere uit (sport)fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en oedeemtherapeuten zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van knieklachten.

Afhankelijk van uw klachten zal bekeken worden welke behandeling op dat moment het meest noodzakelijk is. Wij zijn in staat om volgens de laatste onderzoeken, gericht te kijken naar de oorzaak van knieklachten.

We werken met specifieke behandelprotocollen bij kruisbandletsels, die aangepast worden aan uw mogelijkheden en persoonlijke doelstellingen. Het knieteam zal u hierbij begeleiden en ondersteunen. Voor en na de operatie. Daarnaast zijn we aangesloten bij team ACL.

Knieonderzoek

Met de uitkomsten van het knieonderzoek stellen we samen een behandelplan op. In dit plan worden de te verwachten resultaten vastgelegd en wordt aangegeven hoe en wanneer we deze resultaten gaan behalen. Wij staan voor een actieve aanpak!

Om de beste resultaten te behalen wordt er ook van u actieve inzet gevraagd. Oefeningen thuis zijn een belangrijk onderdeel van het behandelplan.

Dit oefenprogramma kan via de computer, tablet of smartphone worden bekeken zodat u op elk moment uw oefenprogramma bij de hand heeft. Uiteraard kan er ook een trainingsprogramma op papier worden meegegeven

Biodex testen

Tijdens uw revalidatie traject zullen wij bij 3-6-9 maanden een Biodex test afnemen om zo de voortgang ook te kunnen meten. Daarnaast kunnen wij ook andere testen afnemen om u te blijven monitoren.

Revalideren na een knieoperatie?

U wordt binnenkort geopereerd en krijgt u een nieuwe voorste- (of achterste) kruisband en wilt nadien zorgeloos revalideren onder gespecialiseerde begeleiding, neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Posterolaterale hoek letsel.

Is een letsel dat kan ontstaan aan de buiten en achterkant van een knie. Een posterolaterale hoek letsel ontstaat meestal als gevolg van een strekking met daarbij het naar buiten schieten van de knie (hyperextensie/varus) trauma van de knie.

72% van de posterolaterale hoek letsels gaat gepaard met een voorste of achterste kruisband ruptuur. Slechts 28% betreft dus een geïsoleerd letsel.

De drie belangrijkste delen die kapot kunnen gaan van de posterolaterale hoek zijn de popliteus pees, het fibulair collateraal ligament (FCL) en het popliteofibulair ligament (PFL). Andere structuren zoals het laterale kapsel, iliotibiale band, en biceps femoris spelen een rol als secundaire stabilisatoren.

Het herkennen van een posterolaterale hoek letsel is essentieel, omdat een gemiste diagnose kan leiden tot chronische instabiliteit en falen van een voorste of achterste kruisband reconstructie.

Posteromediale hoek letsel

Ook wel de vergeten hoek genoemd en een letsel dat soms over het hoofd wordt gezien in de diagnostiek bij knieletsel.

Het bestaad deels uit de mediale collaterale band, de achterste kruisband en het posterior oblique ligament en hecht vast aan de mediale meniscus. Met name de mediale knieband de MCL is de hoofdstructuur die is aangedaan bij het kapot gaan de posteromediale hoek.

Waar de mediale band bij voldoende rust een het dragen van een kniebrace weer aan kan groeien blijft er bij het scheuren van de posteromediale hoek vaak instabiliteit over en is een operatie vaak wel aan te raden.