Alpha Fysiotherapie Alpha Fysiotherapie
Afspraak maken

Kruisband ruptuur

Voorste of achterste kruisband ruptuur

Het kniegewricht bevat 2 kruisbanden: een voorste en een achterste. Ze hebben beide de functie om de knie in bepaalde richtingen te remmen en te geleiden. Ze kruisen elkaar in het kniegewricht vandaar de naam.

Tijdens het sporten of bij een ongeluk kan, als gevolg van een draaibeweging in de knie een kruisband scheuren. Dit gebeurt wanneer bijvoorbeeld de voet blijft staan en de knie te ver naar binnen draait. De beweging gaat dan vaak te snel, te ver en te ongecontroleerd, waardoor er te veel spanning op de kruisband komt te staan en daardoor scheurt. Soms hoort en voelt men een knappend geluid in de knie.

Door het scheuren van de kruisband ontstaat er vaak een bloeding in het kniegewricht waardoor de knie binnen enkele uren dik wordt en veel pijn doet. De pijn kan samen gaan met een gevoel van misselijkheid.

Naast een kruisband letsel ontstaat er, tijdens zo’n trauma, vaak ook letsel aan de binneste of buitenste knie band de collaterale band en de binnenste of buitenste meniscus. Hierdoor ontstaan vaak de volgende verschijnselen:

– Men zakt door de knie en heeft een instabiel gevoel
– Men kan nauwelijks meer op het been lopen
– Het kniegewricht kan nauwelijks worden gestrekt, de knie zit ‘op slot’

Na twee tot drie weken slinkt de zwelling. De pijn verdwijnt hierdoor en de knie kan weer voorzichtig belast worden. Een klacht die dan vaak blijft bestaan is het gevoel van door de knie zakken. De knie is dan soms instabiel of onzeker.

Om definitief vast te stellen dat er sprake is van kruisbandletsel, kan er een afspraak gemaakt worden met een orthopeed. De orthopeed kan een MRI scan laten maken of een kijkoperatie uitvoeren om de schade objectief vast te stellen.

Het is niet direct nodig om een operatie aan uw kruisband te laten uitvoeren. Dit hangt af van het functioneren van de knie zonder kruisband en wat u met uw knie wilt doen. Meestal is het zo dat bij zwaardere belasting zoals sporten een goed functionerende kruisband essentieel is. Wanneer er blijvende problemen zijn met betrekking tot de stabiliteit van de knie is een operatie aan te raden.

BEHANDELING VOORSTE KRUISBANDRECONSTRUCTIE

De behandeling van een gescheurde voorste kruisband kan verdeeld worden in de niet operatieve en de operatieve behandeling.

  • De niet operatieve behandeling is geschikt voor mensen die niet intensief sporten, wat ouder zijn, en geen klachten hebben in het dagelijks leven.
  • De jongere, actieve patiënt die aan sport doet en instabiliteitsklachten ervaart komt in aanmerking voor de operatieve behandeling in de vorm van een voorste kruisbandreconstructie.

Bij de voorste kruisbandreconstructie wordt een nieuwe voorste kruisband gecreeërd, meestal van twee eigen hamstringpezen. Er vindt geen krachtsverlies plaats door het missen van deze pezen, de andere twee hamstringpezen nemen de functie over. Soms wordt gebruik gemaakt van de knieschijfpees of van een pees verkregen uit de weefselbank.

De resten van de voorste kruisband verwijderen we en de nieuwe kruisband plaatsen we nadat hiervoor tunnels geboord zijn in het bovenbeen en onderbeen. Ook wordt tijdens de operatie de gehele knie geïnspecteerd en eventuele andere letsels behandeld.   

VOORUITZICHTEN

De genezing en de totale revalidatie van de knie na een voorste kruisbandreconstructie duurt meestal zes tot twaalf maanden. De eerste weken na de operatie zult u rust moeten nemen om uw knie de tijd te geven om bij te komen van de operatie.

Wij raden u dan ook aan om een zittend beroep minimaal drie weken na de operatie pas weer op te pakken. Een staand beroep zal wat langer duren, de algemene richtlijn hiervoor is vier tot zes weken na de operatie. Afhankelijk van de voorderingen van uw knie kunnen deze richtlijnen afwijken.

Andere sportieve activiteiten zoals fietsen, hardlopen en contactsporten hebben hun eigen richtlijnen. Fietsen op uw hometrainer of normale fiets mag zodra u de trappers soepel rond krijgt. Hardlopen is toegestaan na acht weken als uw knie geen pijn doet of opgezwollen is.

Contactsporten zijn pas mogelijk aan het einde van de revalidatie als deze soepel is verlopen, dit ligt dan rond de zeven maanden na de operatie. Terugkomen naar uw oude sportniveau vóór het incident is afhankelijk van de kraakbeenconditie van uw knie.

De aanpak van Alpha fysiotherapie

Bij Alpha Fysiotherapie staat een gespecialiseerd team tot uw beschikking op het gebied van knieklachten. Een team dat onder andere bestaat uit (sport)fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en oedeemtherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van knieklachten.

Afhankelijk van uw klachten zal bekeken worden welke behandeling op dat moment het meest noodzakelijk is. Alpha fysiotherapie is in staat om volgens de laatste evidentie, gericht onderzoek te doen naar de oorzaak van uw knieklachten.

Alpha fysiotherapie heeft een specifieke behandelprotocol bij kruisbandletsels, die aangepast worden aan uw mogelijkheden en persoonlijke doelstellingen. Het knieteam zal u hierbij begeleiden en ondersteunen. Voor en na de operatie

Met de uitkomsten van het knieonderzoek stellen we samen een behandelplan op. In dit plan worden de te verwachten resultaten vastgelegd en wordt aangegeven hoe en wanneer we deze resultaten gaan behalen. Alpha fysiotherapie staat voor een actieve aanpak!

Om de beste resultaten te behalen wordt er ook van u actieve inzet gevraagd. Oefeningen thuis zijn een belangrijk onderdeel van het behandelplan. Dit oefenprogramma kan via de computer, tablet of smartphone worden bekeken zodat u op elk moment uw oefenprogramma bij de hand heeft. Uiteraard kan er ook een trainingsprogramma op papier worden meegegeven

Revalideren na een knieoperatie?

U wordt binnenkort geopereerd en krijgt u een nieuwe voorste- (of achterste) kruisband en wilt nadien zorgeloos revalideren onder gespecialiseerde begeleiding?