GLI

GLI

Waar vind ik GLI?

Een Gecombineerde Leefstijl Interventie afgekort GLI is een combinatie van bewegen, voeding en gedrag.

Het doel is het realiseren van meer gezondheid bij mensen met een (zeer) hoog gewichtsprobleem. Door de combinatie van bewegen, gezonde voeding en het veranderen van gedrag kan dit worden gerealiseerd.

De Beweegkuur is er voor mensen zonder beperking. Wij helpen u bij een gezondere en actieve leefstijl en zetten de Beweegkuur in voor gedragsverandering bij mensen met overgewicht.

Voor meer informatie over de Beweegkuur en de mogelijk opname van de Beweegkuur in de zorgverzekering kunt u het beste bellen met onze therapeut!

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een Gecombineerde Leefstijl Interventie bij ons kan terecht in Beesd, Culemborg en Utrecht. Hij/zij krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase gedurende twaalf maanden en een onderhoudsfase van eveneens twaalf maanden. Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving of in bijvoorbeeld de sportschool en maakt geen onderdeel uit van de interventie. U moet hiervoor zelf de kosten dragen.

Voor wie is de Interventie en hoe kan iemand deelnemen?

In heel Nederland komen alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas in aanmerking voor een Gecombineerde Leefstijl Interventie.

  • Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) van ≥ 25.
  • De BMI geeft de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weer. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.  Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30.
  • Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose.

Uw interventie in het basispakket

Deelname aan dir programma is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. Dan kan er een vergoeding volgen uit het basispakket.

Wie kan de interventie aanbieden?

Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen deze programma’s geven. Waar nodig dient een aanbieder aanvullende competenties te verwerven die nodig zijn voor deze leefstijlinterventie.

Een aanbieder kan de interventie alleen geven, maar kan die ook in samenwerking met anderen aanbieden.

Beweegkuur voor mensen met een beperking?

Special Heroes Nederland richt zich op de inzet van de Beweegkuur voor mensen met overgewicht en een beperking. Alle informatie over deze BeweegKuur is te vinden op hun website.

Stichting Special Heroes Nederland (voorheen Onbeperkt Sportief), richt zich met haar programma’s op het stimuleren van een blijvende actieve leefstijl van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Samen met partners in de sectoren speciaal onderwijs, revalidatie en zorg zijn de afgelopen jaren veel successen geboekt in duurzame sport- en beweegparticipatie van de doelgroep en duurzame lokale verankering van de programma’s.