Geriatrie-fysiotherapie

In Culemborg en Beesd kunnen mensen ook naar de geriatrie-fysiotherapeut. Deze is gespecialiseerd in niet alleen ouderen maar ook patiënten, die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. U hoeft daar niet persé oud voor te zijn!

De geriatrie-fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over deze doelgroep en de daarbij voorkomende (combinaties van) ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatrie-fysiotherapeut werkt vaak samen met de klinisch geriater. Hij/zij is betrokken bij zowel het zoeken van de oorzaak van de mobiliteitsproblemen, als bij de preventie, behandeling en begeleiding ervan. Hierbij gaat het zowel om functiebehoud als om functieherstel.

Geriatrie

Gezinsleden en mantelzorgers

De geriatrie-fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie is een specialistenvereniging die zich ten doel stelt de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor kwetsbare ouderen. Meer informatie vindt u op de website van de NVFG.

Geriatrie-fysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post HBO- of masteropleiding geriatrie-fysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatrie-fysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatrie-fysiotherapie. Geregistreerde geriatrie-fysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg.